Martin Luthers horoskop från 1548

DiagrammetHur man ritar upp ett diagram tänker jag inte gå in närmare på. Det finns datorprogram som sköter det alleles utmärkt. När det gäller att rita upp ett diagram är datorn överlägsen, som alltid när det gäller beräkningar, och de allra mest garvade astrologer använder sig av datorn idag.

Påståendet att man förstår och kan tolka ett horoskop bättre om man kan rita upp ett diagram, tror jag inte ett ögonblick på. Låt mig återgå till datorn...

Tror du att du kan hantera och utnyttja ordbehandlings-programmet Words alla finesser bättre om du kan skruva i innanmätet på din dator och om du vet vad alla "streck" på kretskorten har för funktion. Knappast, och för astrologi och Word, precis som för så mycket annat gäller bara en sak: Övning ger färdighet

Diagrammets funktion är att man snabbt och lätt ska kunna se var olika saker som har betydelse för horoskopet är placerade. Även om jag inte har för avsikt att gå in på hur man ritar upp ett diagram, kan det kanske vara intressant att förstå vad de olika "krumelurerna" och siffrorna i "ringen" betyder...
Nästa sida