Född mellan 21 april - 21 maj

Oxens Nyckelord: STABILISERA

Oxens Planet: VENUS

Venus Nyckelord: Attrahera

Oxen säger:
Vi har det bra som vi har det

Du som är född i Oxens tecken är viljestark och har en jordnära inställning till livet. Du har ett stort behov av trygghet och du känner dig orolig om du inte har det bra både på det materiella och på det känslomässiga planet.

En sida presenterad av...
Astro hos Astrid