Född mellan 21 mars - 20 april   
Alla Vädurar har speciell tur under tiden:
22 juli - 23 augusti.Om du är född 21-31 mars så är dina Lyckodagar:

   21 - 31 januari
   21 - 31 mars
   23 juli - 3 augusti
   23 november - 3 december

Var på din vakt sista veckan i juni!Om du är född 1-10 april så är dina Lyckodagar:

   1 - 11 februari
   1 - 12 juni
   3 - 14 augusti
   2 - 13 december

Ta inga risker i månadsskiftet augusti-september!Om du är född 11-20 april så är dina Lyckodagar:

   9 - 20 februari
   10 - 21 juni
   12 - 23 augusti
   11 - 13 december

Varning för nyårsdagen!Så säger stjärnorna
men jag önskar dej
ALL LYCKA
VARJE DAG


En sida presenterad av...
Astro hos Astrid