NumerologiNamn kan ha betydande makt.
I många samhällen har det ansetts farligt att avslöja sitt namn för en främling, eftersom risken fanns att främlingen skulle nedkalla en förbannelse.

Namn kan också omvandlas till siffror.
I Numerologin är det inte ett namns grundbetydelse som är det viktiga, utan summan av den numeriska motsvarigheten. Siffran som ditt namn kan reduceras till anses innehålla viktig information om din personlighet och de mål som du ska sträva efter i livet.


Den berömde filosofen och matematikern Pythagoras (omkring 580-500 f.Kr.) fascinerades av stjärnorna, "sfärernas harmoni", och siffrornas relationer. Han anses vara numerologins grundare.

På 1800-talet, och i början av 1900-talet, var Numerologin en underhållande sällskapslek, men så småningom behandlades ämnet på ett mer vetenskapligt sätt. På senare år har intresset för Numerologi återuppstått och Numerologin har återförts till sina rötter och ursprungliga symbolik.