Numerologi


Färger och Stenar

Siffror och färger har en speciell samhörighet. Färger är hur dina ögon uppfattar frekvensen från ljusvågor, och frekvensen beror på numeriska förhållanden.

Färger har olika känslomässiga effekter. Numerologin kan hjälpa dig att få veta vilka färger som passar din personlighet.

Titta på talet för ditt födelsedatum, födelsetal, vokaltal, konsonanttal och talet för hela namnet. Om en siffra dyker upp oftare än andra, eller om du tycker att ett tals betydelse är ditt "totaljag", är det troligt att färgen som motsvarar det talet passar din personlighet.

Framhåll ditt "inre jag" genom att bära färgen eller stenen som matchar ditt vokaltal. Eller uppmuntra din livsväg genom att bära färgerna eller stenarna sammanlänkade med talet för ditt födelsedatum. Accentuera kvaliteterna från vilket som helst av dina tal genom att bära motsvarande färg eller sten.Välj siffra:

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 Tillbaka