Numerologi


Pythagoras Pilar - Namn

Pythagoras pilar är linjer i ett numeriskt diagram. Diagrammet visar dina viktigaste tal, hur de fungerar tillsammans och vilka siffror som saknas.Fyll i ditt namn här:


Tolkning av Pythagoras Pilar

Horisontella, vertikala och diagonala linjer har betydelse antingen de är fullständiga eller saknas. Har du två av tre siffror har du en dragning mot de egenskaperna.

En fullständig 147-linje
visar att manuellt arbete passar dig, du är duktig med dina händer och har en god hälsa.
Saknas 147-linjen helt
pekar det mot opraktiskhet och tafatthet.
En fullständig 258-linje
visar att du är emotionellt balanserad, konstnärlig och känslig.

Saknas 258-linjen helt
pekar det mot känslomässig förvirring och överkänslighet.
 
En fullständig 369-linje
visar att du är intelligent, intellektuell, kreativ och har gott omdöme.

Saknas 369-linjen helt
pekar det mot tröghet och dålig slutledningsförmåga.


En fullständig 123-linje
visar att du är duktig på att planera, har god organisationsförmåga och älskar ordning och reda.
Saknas 123-linjen helt
pekar det mot förvirring, oreda och bristande organisation.
 
En fullständig 456-linje
visar att du har en stark vilja och beslutsamhet nog att skaffa dig det du vill ha.
Saknas 456-linjen helt
pekar det mot frustration, besvikelse och en känsla av villrådighet.
En fullständig 789-linje
visar att du är en energisk, entusiastisk och aktiv person.
Saknas 789-linjen helt
pekar det mot tröghet, senfärdighet, känslolöshet, lättja och apati.
 
En fullständig 159-linje
visar att du är tålmodig, ihärdig, beslutsam och envis.

Saknas 159-linjen helt
pekar det mot bristande motivation, resignation och obeslutsamhet.
En fullständig 357-linje
visar att du har lätt för att känna medlidande, är lugn och själsligt medveten.
Saknas 357-linjen helt
pekar det mot svag andlig och emotionell medvetenhet.
Tillbaka