TACK Maria

(apr 01)
för ditt bidrag och kompletterande information som gjorde att vi lärde oss något nytt. Även om AhAs uppläggning är enkel, arbetar i bakgrunden komplicerade funktioner - funktioner som vi ibland inte klarar att hantera.TACK Anna

(dec 00)
för ditt förslag om möjlighet att maila veckans horoskop till en vän. Och vem kan motstå dina genomtänkta och helt briljanta argument... ☺ inte vi i alla fall.TACK Majsan

(aug 00)
för att du uppmärksammat oss på att vår "svenska" mail har engelsk avtalstext. Eftersom denna miss egentligen ligger på vår samarbetspartner, har vi inte åtgärdat felet, men i vår tur uppmärksammat ZZN om det.TACK Carina

(mars 00)
för att du uppmärksammade oss på ett programmeringsfel, vilket vi först inte kunde upptäcka, men som vid en grundligare kontroll visade sig resultera i en blank sida med den lite mer känsliga Netscape.TACK Gerhard

(mars 00)
för att du uppmärksammat ett lite genant sakfel. Nog tycker man att "Astrid" borde veta hur många dagar mars har. Hennes läxa är nu att träna på versen: "30 dagar har november, mars, april och september..." nähä...TACK Birgitta

(jan 00)
för konstruktiv kritik som resulterade i en omarbetning och förhoppningsvis förbättring av sidan "ditt förra liv". Vår ambition är ju att både Netscape och Explorer ska kunna användas på AhA.TACK Erika

(jan 00)
för att du uppmärksammade oss på att vår "enkla" adress inte fungerade på grund av att vi konfigurerat den fel. Inte särskilt enkelt att per sökmotorer söka sig fram till en fungerande adress...