Astrologivetenskap eller fantasi?

"Bevisa hur stjärnorna skulle kunna styra oss!" menar någon.

Är Darwins utvecklingslära vetenskap? Den är sannolik och trolig, men kan inte bevisas. Det finns knappast någon vetenskap som går att bevisa. Alla bygger de till syvende och sist på vissa obevisade antaganden, axoism. Vetenskap är helt enkelt ett sätt att utifrån ett antagande systematisera observationer och erfarenheter.

För att återgå till uppmaningen: "Bevisa hur stjärnorna skulle kunna styra oss!", så vill jag påstå att det gör de inte. Vi styrs inte - vi påverkas. Astrologin pekar på de krafter som påverkar oss - men den kan ingenting säga om hur vi kommer att handskas med denna påverkan.

Vissa astrologer menar att det är stjärnorna i sig som står för påverkan medan andra menar att det lika gärna kan vara krafter som inte kommer från stjärnorna men som kan avläsas i dessa. Att solen och månen påverkar livet på jorden är obestridliga fakta.

Arv och miljö har betydelse, men vad är det som gör att syskon i en syskonskara kan bli så olika?Tillbaka TILLBAKA